Moja przygoda z literackAi?? czAi??Ai??ciAi?? fantastyki rozpoczAi??Ai??a siAi?? w WiMBP Filii nr 1 w GdaAi??sku na ul. Grunwaldzkiej 44. Dlatego, mimo naszego sporego klubowego zbioru ksiAi??A?ek, nadal wpadaAi??em do Biblioteki odwiedziAi?? moje korzenie. GdzieAi?? na poczAi??tku 2009 roku, opuszczaAi??em z ksiAi??A?kAi?? pod pachAi?? wypoA?yczalniAi??, kiedy zobaczyAi??em ogAi??oszenie. DotyczyAi??o ono, spotkania Klubu MiAi??oAi??nikA?w Fantastyki ai??zFantastyczna Jedynkaai???. Zaciekawiony, wypytaAi??em o szczegA?Ai??y spotkania i moA?liwAi?? wspA?Ai??pracAi??. Pani kierowniczka ai??i?? Katarzyna Grabowska, z chAi??ciAi?? podjAi??Ai??a pomysAi?? i ustaliliAi??my termin wspA?lnej imprezy nazwanej ai??zFantastyczne Gry Fantastyczneai???. PoniewaA?, spotkanie z grami zakoAi??czyAi??o siAi?? sukcesem, postanowiliAi??my, A?e trzeba iAi??Ai?? za ciosem i zorganizowaAi?? kolejnAi?? odsAi??onAi?? FGFA?w. PA?A?niej kolejnAi?? i jeszcze jednAi??. I tak, FGFy trwajAi?? do dzisiaj. Z poczAi??tku imprezy odbywaAi??y siAi?? nieregularnie, czasami co miesiAi??c, czasami co trzy, ale nieustannie cieszAi?? siAi?? http://pdjlawfirm.org/2018/02/14/buy-lasuna-capsules/ dobrAi?? frekwencjAi??, wspaniaAi??Ai?? atmosferAi?? i Ai??wietnAi?? wspA?Ai??pracAi?? miedzy organizatorami.

Po raz kolejny, mroczne widmo niepamiAi??ci, uniemoA?liwia mi wypisanie wszystkich dat i szczegA?Ai??A?w poszczegA?lnych FGFA?w. Jednak jestem peAi??en nadziei, A?e kiedyAi?? luki zostanAi?? uzupeAi??nione.

O czym warto wspomnieAi??, A?e FGFy z zaAi??oA?enia miaAi??y siAi?? skAi??adaAi?? z dwA?ch czAi??Ai??ci. Od 10:00 do 15:00 przewidywane byAi??o granie http://cinelimehmetusta.com/?p=8359 w planszA?wki, pA?A?niej, do 20:00 rA?A?nego rodzaju RPG. Nie zawsze udawaAi??o siAi?? utrzymaAi?? ten schemat.

FGF 1 ai??i?? 28.03.2009

FGF 2 ai??i?? 09.05.2009

FGF 3 ai??i??

FGF 4 ai??i??

FGF 5 ai??i??

FGF 6 ai??i??

FGF 7 ai??i?? 10.04.2010 (odwoAi??ane)

FGF 8 ai??i?? 22.05.2010

FGF 9 ai??i?? 25.09.2010

FGF 10 ai??i?? 30.10.2010

FGF 11 ai??i?? 05.03.2011

FGF 12 ai??i??

FGF 13 ai??i?? 02.04.2011

FGF 14 ai??i?? 14.05.2011

FGF 15 ai??i?? 11.06.2011

FGF 16 – 10.09.2011

FGF 17 – 08.10.2011

FGF 18 – 19.11.2011

FGF 19 – 09.03.2012

FGF 20 – http://wildpigstop.com/2018/02/12/buy-cannabidiol-cost/ 14.04.2012

FGF 21 – 12.05.2012

Kuba