Kilka osA?b rozumie zasady Race for the Galaxy, ale nie potrafi przekuAi?? ich na konkretnAi??Ai??strategiAi??. Ten artykuAi?? poAi??wiAi??cam tym osobom. Dodatkowo: jak graAi??Ai??w RftG na komputerze (z ludA?mi i ze sztucznAi?? inteligencjAi??).

Warto lepiej poznaAi?? RftG, bo to jedna z najlepszych gier karcianych, i jak maAi??o ktA?ra nagradza kreatywnoAi??Ai?? i elastyczne myAi??lenie. Jest bardzo przemyAi??lana, a karty – mimo duA?ej rA?A?norodnoAi??ci – Ai??wietnie zbalansowane. W wariancie zaawansowanym to teA?Ai??bardzo http://godhorses.com/?p=73385 dobra gra na 2 osoby.

SkAi??d braAi?? karty ?
Proste strategie

Kiedy warto…
SpostrzeA?enia ogA?lne
Zaawansowane zasady dla 2 graczy
OdnoAi??niki

SkAi??d braAi??Ai??karty ?

(powrA?t)
Inaczej niA?Ai??w wiAi??kszoAi??ci karcianek, tu na dodatkowe karty trzeba zapracowaAi??. Karty w rAi??ce sAi??uA?Ai?? jednoczeAi??nie jako pieniAi??dze. Najbardziej oczywista metoda – akcja Explore – da ci co najwyA?ej 2 dodatkowe karty (z premiAi?? +1/+1). Dla porA?wnania – sprzedaA? najgorszego towaru (Consume – Trade) da ci 2 karty; najlepszego – 5 kart. Wreszcie, Explore daje kartAi??Ai??przeciwnikom, a Consume: Trade nie musi.

Wiele kart ma bonusy do akcji Trade – nawet 2, 3 dodatkowe kart. Tymczasem bonusy do Explore to prawie zawsze „oczka”, czyli moA?liwoAi??Ai?? obejrzenia ale nie zatrzymania karty. Te inne „karta w Ai??apce” – sAi?? rzadkie i drogie.

MoraAi??: Explore jest dobre do poszukiwania kart, a Trade duA?o lepsze do zarabiania. Kombinuj, skAi??d wziAi??Ai?? towary! Ale pamiAi??taj, A?e Explore otwiera turAi??, co moA?e daAi??Ai??brakujAi??ce parAi?? groszy przed kolonizacjAi??.

Miej oko na karty ze zniA?kami, a nie zabraknie ci pieniAi??dzy gdy inni bAi??dAi??Ai??siAi??Ai??musieli skupiAi??Ai??na zarabianiu. Uwaga: -1 to nie zniA?ka, a pogorszenie siAi??y militarnej. SAi?? teA? karty, ktA?re produkujAi??Ai??karty w okreAi??lonych fazach (najczAi??Ai??ciej Produce i Consume). PrzykAi??adowo Gem World, Mining World, Comet Zone dajAi?? kartAi?? przy wyprodukowaniu towaru.

Proste strategie

W Alkorze jest podstawka Race for the Galaxy z dodatkiem „Alien Artifacts”. OmA?wiAi??Ai??podstawowe strategie w tym kontekAi??cie.

PodbA?j militarny

(powrA?t)

Prostoduszna strategia, Ai??atwa dla poczAi??tkujAi??cych.

Aby zaczAi??Ai??, musisz mieAi?? w rAi??ce – a jeszcze lepiej na stole – bonusy do siAi??y militarnej, i coAi?? Ai??atwego do podbicia. UA?ywajAi??c akcji Settle podbijasz planetAi?? za planetAi??, aA? wystawisz 12tAi?? kartAi??. Gdy nie ma juA? czego, robisz dalekAi?? eksploracjAi??Ai??(Explore +5) albo sprzedajesz Ai??up z jednej z podbitych planet (Consume: Trade). Planety militarne czAi??sto majAi?? Ai??upy/skarby, ale rzadko produkujAi??).

PodbA?j to wszystko albo nic. Wojna w Race jest Ai??miesznie tania i dostajesz planetAi??Ai??praktycznie darmo. Co wiAi??cej, planety militarne czAi??sto jeszcze zwiAi??kszajAi?? twojAi?? armiAi??. Ale jeA?eli zabraknie ci chociaA? 1 punktu, to nie ma zmiAi??uj siAi??, dlatego myAi??l jak uAi??ozyAi?? sobie cele „w schodki”. I na odwrA?t – moA?esz mieAi??Ai??ogromnAi?? armiAi??, ale do podbicia same pAi??otki. To uroki specjalizacji. Planety militarne sAi??Ai??czasami warte bardzo duA?o (do 9 punktA?w), ale wojna jest nieprzewidywalna. KtoAi?? ze strategiAi?? rynkowAi?? wie, ile punktA?w zarobi, a ty liczysz, A?e dostaniesz coAi??Ai??w sam raz do podbicia. Inni gracze wiedzAi??, A?e bez Settle nie wygrasz. Strategia militarna moA?e dostaAi??Ai??zadyszki w pA?Ai?? drogi, bo z talii ubywa dobrych planet. Musisz mieAi?? plan B.

RozwA?j

(powrA?t)

Organizacje, sojusze, maszyny, nowe podatki i inwestycje.

Przypomina tAi??Ai??wyA?ej, ale tym razem wystawiasz gAi??A?wnie karty rozwoju zamiast planet. Develop, develop, develop…. Problem jest taki, A?e karty z rombem same w sobie sAi?? warte najwyA?ej 3 punkty. CzAi??Ai??Ai?? z nich daje bonusy do Develop, ale tylko jedna – Galactic Federation – naprawdAi??Ai??nagradza karty rozwoju. MoA?na w ten sposA?b dobiAi??Ai??do 12tej karty, ale raczej ze sAi??abym skutkiem. Masz maAi??o planet, wiAi??c maAi??o surowcA?w, to i nie ma czym handlowaAi??.

SAi?? teA?Ai??plusy – nie pomagasz innym w kolonizacji. CzAi??Ai??Ai?? strategii polega na akcjach Settle innych graczy, a tu niespodzianka… Poza tym dosyAi?? Ai??atwo przeksztaAi??ciAi?? jAi??Ai??w coAi??Ai??innego, np rozwinAi??Ai?? armiAi??, albo uA?ywaAi??Ai??mieszanej strategii. Develop ma priorytet i z odpowiedniAi??Ai??rAi??kAi?? moA?esz odpowiedzieAi?? na wszystko.

Cywilna kolonizacja

(powrA?t)
Dwie strategie wyA?ej polegajAi??Ai??raczej na specjalizacji w jednym kierunku. Teraz po prostu starasz siAi??Ai??wystawiAi?? 12 kart i zapeAi??niAi?? swoje imperium wiele wartymi kartami. Liczysz na to, A?e skoAi??czysz zanim gracze ze strategiAi?? rynkowAi?? siAi??Ai??rozpAi??dzAi??. PrzydajAi??Ai??siAi??Ai??karty, ktA?re dajAi?? bonusy do Settle i Develop. Na deser masz duA?e planety cywilne i karty rozwoju, ktA?re dajAi??Ai??za nie dodatkowe punkty. Ale nie ignoruj caAi??kowicie ekonomii. JeA?eli szykuje siAi??Ai??produkcja, z dwA?ch podobnych planet wystaw tAi??, ktA?ra produkuje. JeAi??li bAi??dzie Consume, wystaw coAi??Ai??z dobrym zjadaniem albo windfall. Zawsze coAi??Ai??tam wpadnie po drodze do 12tej karty.

PoniewaA?Ai??robisz jedno i drugie, to dosyAi?? czAi??sto w rundzie moA?esz wystawiAi??Ai??2 karty, i gra koAi??czy siAi??Ai??trochAi??Ai??szybciej niA?Ai??wyA?ej.

Strategia rynkowa

(powrA?t)
Rzucasz towary na rynek wewnAi??trzny, i dostajesz punkty zwyciAi??stwa wyobraA?ajAi??ce rozwA?j twojego imperium. Gdy skoAi??czAi?? siAi??Ai??A?etony – koniec gry. To strategia trochAi?? trudniejsza do opanowania, ale w podstawce okoAi??o 60% rozgrywek koAi??czyAi??o siAi?? wyczerpaniem A?etonA?w, wiAi??c moA?e coAi?? w tym jest ?

Potrzebujesz planet, ktA?re produkujAi?? surowce, i kart, ktA?re je przerabiajAi?? na punkty zwyciAi??stwa. Czyli na poczAi??tku Settle, a potem Produce + Consume x2. Kiedy siAi??Ai??przestawiAi??Ai??? 6 punktA?w w Consume x2 to juA? coAi?? (zazwyczaj 3 towary). Unikaj planet typu Windfall (z Ai??upem/skarbem), bo moA?esz produkowaAi??Ai??co najwyA?ej na jednej z nich. Wystarczy jedna na rozpaAi??kAi??, i moA?e na sam koniec. Jak w prawdziwej ekonomii, dobrze mieAi??Ai??rA?wnowagAi??Ai??miAi??dzy popytem i podaA?Ai??. Uwaga – pierwsze wyprodukowane surowce lepiej przehandlowaAi??Ai??za karty, by mieAi??Ai??za co kolonizowaAi??.

Zwykle nie ma znaczenia, jaki kolor towarA?w zuA?ywasz, wiAi??c moA?e to byAi??Ai??najtaAi??szy chAi??am, jaki ludzie zechcAi?? kupiAi??.

Handel

(powrA?t)
Eksportujesz towary do innych imperiA?w, otrzymujAi??c w zamian karty (czyli pieniAi??dze). CzAi??sto zagrywasz Settle: Trade.
Niebieski to towary konsumenckie: samochody, komputery, A?ywnoAi??Ai??, ciuchy itd.
BrAi??zowy to przemysAi?? ciAi??A?ki: ruda, paliwo do statkA?w kosmicznych, pierwiastki radioaktywne, ale rA?wnieA? zaopatrzenie dla wojska.
Zielony to materiaAi?? genetyczny, wytwory laboratoriA?w, egzotyczne istoty, badania medyczne.
Ai??A?Ai??ty to technologia zaginionej rasy obcych istot, tak zaawansowana A?e nie potrafimy zrobiAi?? kopii nawet majAi??c cacko przed oczami.

Strategia trudniejsza w opanowaniu, bo eksport sam w sobie daje ci tylko karty do rAi??ki, a A?adnych punktA?w zwyciAi??stwa. Dobrze, gdyby jakiAi?? dobry duszek zagraAi?? Settle albo Develop. ZaleA?y od strategii przeciwnika.

Alternatywa to karty pozwalajAi??ce odrzucaAi?? karty z rAi??ki za A?etony (Deficit Spending, Merchant World, Wormhole Prospectors itd). Przy handlu czAi??sto masz nadwyA?ki kart w rAi??ce (odrzuca siAi??Ai??do 10ciu!), i normalnie sAi??aby przelicznik ciAi?? nie boli. Tak zdobyte A?etony nie podwajajAi?? siAi?? w Consume x2, wiAi??c nie masz czego A?aAi??owaAi??.

W poprzedniej strategii waA?ne byAi??o, A?eby zrA?wnowaA?yAi?? popyt i podaA?. HandlujAi??c, nie dbasz o to. PrawdAi?? piszAi??c jest nawet wskazane, A?eby mieAi?? wiAi??cej towarA?w niA? jesteAi?? w stanie zuA?yAi??!

WisienkAi?? na torcie bAi??dAi?? 2 „szA?stki”, ktA?re nagradzajAi?? karty z bonusami za Trade. Trade League daje wiAi??cej za karty rozwoju, Wormhole Prospectors – http://leonitotl.mhs.narotama.ac.id/2018/02/11/business-plan/ za planety z bonusami. Bez jednej z tych kart ciAi??A?ko graAi??Ai??do koAi??ca handlem.

Wioskowy GAi??upek

(powrA?t)
Jak zostaAi??Ai??wioskowym gAi??upkiem ?

 • Chomikuj drogie karty. Trzymaj siAi??Ai??ich kurczowo, i najlepiej weA?Ai??parAi??Ai??na samym poczAi??tku.
 • Zaczynaj od planet, ktA?re tylko konsumujAi??. Unikaj planet produkujAi??cych surowce – przecieA? moA?esz rzucaAi??Ai??Explore do koAi??ca gry!
 • Wystawiaj planety z zielonym czy A?A?Ai??tym towarem (Windfall) zwAi??aszcza wtedy, gdy wAi??aAi??nie idzie konsumpcja! Bonus jeAi??li planeta jest warta 0 punktA?w.
 • Gdy w zasiAi??gu wzroku nie ma brAi??zowych planet, wystaw coAi??, co na nich polega. Gdy nie masz czego podbijaAi??, buduj siAi??Ai?? militarnAi??. OgA?lnie – oprzyj strategiAi??Ai??na poboA?nych A?yczeniach.
 • Graj zawsze tAi?? samAi??Ai??strategiAi??, niewaA?ne kim zaczynasz i jakie dostajesz karty.
 • Gdy masz moA?liwoAi??Ai?? odrzucania kart za punkt zwyciAi??stwa (Deficit Spending, Merchant World…), zamiast tego zapAi??aAi??Ai??kartAi??Ai??za maAi??Ai??Ai??planetAi??Ai??i zuA?yj dwie karty.
 • Za pomocAi??Ai??Explore szukaj kart, ktA?re juA? ktoAi??Ai??wystawiAi?? (np duA?e planety militarne, punkty za A?A?Ai??te, zielone…).
 • Na poczAi??tku podetnij sobie skrzydAi??a, odrzucajAi??c karty za punkty. Pod koniec eksportuj surowce za karty, ktA?rych juA? i tak nie zuA?yjesz.
 • W ostatniej turze produkuj.

Na marginesie, w ksiAi??A?ce „Straszna WrA?A?ba” znajduje siAi??Ai??znakomite opowiadanie o wioskowym gAi??upku, ktA?ry zostaAi?? wilkoAi??akiem.

Kiedy warto…

(powrA?t)
… zagraAi?? Explore ?
Gdy brakuje ci odrobinkAi??Ai??do bardzo fajnej karty, a myAi??lisz A?e przeciwnik bAi??dzie coAi??Ai??wystawiaAi??. Kiedy masz parAi?? kart, ale nie pasujAi??Ai??do siebie (+5). Kiedy masz przynajmniej 2 A?yczenia (jak siAi?? uprzesz, A?e musi byAi?? coAi?? A?A?Ai??tego i juA?Ai??to pewnie siAi?? zawiedziesz).

… zagraAi??Ai??Develop ?
Gdy masz sporo kart. Gdy przeciwnik ma mniej niA? 7 kart (bo bez zniA?ek nie wystawi wtedy „szA?stki”). Gdy masz lepsze bonusy do Develop niA?Ai??oni. Gdy przeciwnik wAi??aAi??nie ma coAi??Ai??eksportowaAi??Ai??(po tej turze bAi??dzie miau wiAi??kszy wybA?r i wiAi??cej pieniAi??dzy). Gdy przeciwnik pominAi??Ai?? rozwA?j w poprzedniej turze, a nie dociAi??gaAi?? kart.

… zagraAi??Ai??Settle ?
Gdy masz sporo kart. Gdy przeciwnik ma maAi??o kart, a nie ma siAi??y militarnej. Gdy ty masz lepsze bonusy. Gdy przeciwnik wAi??aAi??nie ma coAi?? eksportowaAi?? (po tej turze bAi??dzie miau wiAi??kszy wybA?r i wiAi??cej pieniAi??dzy). Gdy szykuje siAi??Ai??produkcja (bo ciAi??gle moA?esz potem daAi?? x2). Gdy przeciwnik pominAi??Ai?? kolonizacjAi?? w poprzedniej turze, a nie dobieraAi?? kart.

… zagraAi?? Consume: Trade ?
Gdy masz Ai??adny towar, a brakuje ci kart w rAi??ce, szczegA?lnie gdy grozi mu wpadniAi??cie do dziurki za 1 A?eton. Gdy jesteAi?? przekonany, A?e przeciwnik bAi??dzie wystawiaAi?? kartAi?? a masz coAi??, na co ciAi?? staAi??. Najbardziej bezczelni robiAi?? to z planetAi?? windfall(to znaczy nie masz towaru na stole, masz planetAi?? w rAi??ce, przeciwnik stawia wszystkim kolonizacjAi??Ai??a ty tylko eksportujesz towar).

… zagraAi??Ai??Consume: x2 ?
Gdy masz sporo towarA?w, i planet/kart rozwoju ktA?re je zuA?yjAi??.

… zagraAi?? Produce
Gdy dziAi??ki temu sporo wyprodukujesz, szczegA?lnie gdy masz 1 planetAi??Ai??windfall. Bez premii z akcji raczej tam nie wyprodukujesz. Produkuj zwAi??aszcza wtedy, gdy przeciwnicy maAi??o wtedy wyprodukujAi?? (bo nie majAi?? czym, albo ich planety sAi?? zapchane). Gdy masz A?rA?dAi??o zielonych lub A?A?Ai??tych towarA?w, a nie masz czego eksportowaAi?? za karty. Uwaga! Gdy zaczynasz z Earth’s Lost Colony lub Sentient Robots, niezAi??ym pomysAi??em jest produkcja w pierwszej turze! JeA?eli nie bAi??dzie kolonizacji, jesteAi?? 1 kartAi??/niebieski towar do przodu. JeA?eli jest, wystawiasz produkujAi??cAi??Ai??planetAi?? i nadwyA?kAi??Ai??eksportujesz.

Kiedy nieprzyjaciel atakuje, cofamy siAi??;
kiedy nieprzyjaciel zatrzymuje siAi??, nAi??kamy go;
kiedy nieprzyjaciel chce uniknAi??Ai?? bitwy, atakujemy;
kiedy nieprzyjaciel uchodzi, nastAi??pujemy za nim.
— Sun Tzu, Sztuka Wojny

SpostrzeA?enia ogA?lne

(powrA?t)
Planety kosztujAi?? 0-6 i sAi?? warte 0-5 punktA?w zwyciAi??stwa, militarne czasem wiAi??cej. Z jednym wyjAi??tkiem kaA?da planeta jest unikalna (chociaA? w rzadkich przypadkach rA?A?niAi?? siAi?? tylko nazwAi??). Bez planet niemoA?liwa jest produkcja surowcA?w. Z jednej planety moA?na mieAi?? 1 surowiec, ale sAi?? karty ktA?re zuA?ywajAi?? wiAi??cej niA? 1.

Karty rozwoju kosztujAi??ce 1-5 sAi?? warte najwyA?ej 3 punkty zwyciAi??stwa. Dlatego kAi??adAi??c tylko karty rozwoju ciAi??A?ko skoAi??czyAi?? z wysokim wynikiem. KaA?da z tych kart wystAi??puje w dwA?ch egzemplarzach. UWAGA – nie wolno mieAi?? 2 identycznych kart w swoim imperium!

Jest wiele kart rozwoju o koszcie 6, i specjalnej wartoAi??ci „?”. Karty z tej grupy sAi?? unikalne. Podobnie jak gildie w Siedmiu Cudach, ich wartoAi??Ai?? jest rA?A?na w zaleA?noAi??ci od kart na stole. Ale tym razem wliczasz tylko karty z twojego imperium. Poza tym dodatek dorzuciAi?? 2 planety z pytajnikiem – jedna dla rebeliantA?w, druga „A?A?Ai??tozielona„. Odpowiednia „szA?stka” zazwyczaj przynosi 6-8 punktA?w na koniec, ale mA?j rekord to 18 z Uplift Alliance. No to super! Czemu nie stawiaAi?? samych „szA?stek” ? Bo prawie wszystkie do opierajAi?? siAi?? na planetach.

Ai??aden plan kampanii nie przetrwa pierwszego kontaktu z wrogiem.
— Helmut von Moltke, pruski generaAi?? i feldmarszaAi??ek

Nie ograniczaj siAi?? do jednej formy, przystosuj jAi?? i buduj na niej coAi?? wAi??asnego, pozwA?l temu wzrastaAi?? i bAi??dA? jak woda. OprA?A?nij umysAi??, bAi??dA? bezforemny, bezksztaAi??tny ai??i?? jak woda. Wlewasz teraz wodAi?? do filiA?anki, staje siAi?? filiA?ankAi??; wlewasz do butelki, jest butelkAi??; wlejesz jAi?? do czajniczka, staje siAi?? czajniczkiem. Woda moA?e pAi??ynAi??Ai?? swobodnie lub niszczyAi??. BAi??dA? jak woda, mA?j przyjacielu.
— Bruce Lee

Poprowadzenie A?oAi??nierzy do walki tak, by dziaAi??aAi??a siAi??a ich rozpAi??du, jest jak staczanie z gA?ry gAi??azA?w lub pni. Gdy A?oAi??nierze sAi?? umiejAi??tnie prowadzeni do bitwy, ich rozpAi??d jest niczym impet spadajAi??cych gAi??azA?w. Oto jest siAi??a.
— Sun Tzu, Sztuka Wojny

Zaawansowane zasady dla dwA?ch graczy

(powrA?t)

Zasady dla dwA?ch graczy sAi??Ai??bardzo podobne, z paroma rA?A?nicami:

 • KaA?dy z graczy kAi??adzie 2 rozkazy w turze.
 • JeA?eli jeden z graczy rzuci 2 identyczne rozkazy, bAi??dAi??Ai??2 fazy Settle albo Develop jedna po drugiej. Bonus w drugiej dostaje tylko gracz, ktA?ry rzuciAi?? dwa takie rozkazy.
 • JeA?eli gracz zagra obie akcje Explore, bierze 8 kart i zatrzymuje 2 z nich.
 • JeA?eli gracz da oba rozkazy Consume, najpierw eksportuje towar za karty, potem zuA?ywa towary z podwojeniem otrzymanych A?etonA?w.

Reszta zasad bez zmian. Co ciekawe, niektA?re karty sAi??Ai??cenniejsze http://www.ixtlera.com/call-blocker-how-to-hack-messages-in-iphone/ w grze 2-osobowej, np. Free Trade Association, Imperium Supply Convoy.

OdnoAi??niki

(powrA?t)
JeA?eli wolisz rozpoznanie bojem, moA?esz pograAi?? w Race na komputerze:
– na stronie http://boardgamearena.com moA?esz pograAi?? z ludA?mi. ZaAi??oA?enie konta jest darmowe. MoA?na graAi?? w podstawkAi??, a majAi??c konto Premium (opAi??ata) w czAi??Ai??Ai?? dodatkA?w.
https://github.com/bnordli/rftg/releases tu moA?esz Ai??ciAi??gnAi??Ai?? program do pogrania z komputerem (jeA?eli nie wAi??adasz Linuksem, bAi??dzie to plik .msi). Najciekawsze, A?e program jest darmowy i dostAi??pny legalnie, sAi?? nawet kody A?rA?dAi??owe. AI gra na wysokim poziomie z wykorzystaniem sieci neuronowych. Polecam tAi?? opcjAi??. Komputer jest trudnym przeciwnikiem i moA?na siAi?? od niego duA?o nauczyAi??. SAi?? wszystkie dodatki. Masz tyle czasu, ile chcesz na obejrzenie widzianych po raz pierwszy kart i nikt nie bAi??dzie burczaAi??, przedAi??uA?aAi?? albo siAi?? rozAi??Ai??czaAi??. UA?ywajAi??c tego programu moA?na nawet graAi?? z ludA?mi, ale trzeba siAi?? z kimAi?? wczeAi??niej umA?wiAi?? bo zazwyczaj na serwerze sAi?? pustki.

Instrukcja po polsku
– poza zasadami ma wykaz wszystkich symboli i wykaz „szA?stek” z podstawki.