Rodzina dodatkA?w Memoirai??i??a 44 roAi??nie w oczach. W chwili pisania tej recenzji liczyAi??a juA? 2 dodatki duA?e, 2 terenowe, 3 armijne, mapAi?? dwustronnAi??, 2 ksiAi??gi scenariuszy, 3 dodatki scenariuszowe, rozszerzenie na grAi?? oAi??miosobowAi??, zestaw nietypowych map… co Ai??Ai??cznie z podstawkAi?? daje Ai??Ai??cznie 16 pudeAi??ek. Ich jakoAi??Ai?? i poziom wnoszonych modyfikacji jest bardzo rA?A?na.

To oczywiAi??cie bardzo dobrze skrojona maszynka do wyciAi??gana z graczy pieniAi??dzy. Nie chcAi?? tutaj po prostu sobie ponarzekaAi??. Dodatki sAi?? tak skonstruowane, A?e by mA?c wykorzystaAi?? je w 100%, trzeba posiadaAi?? wczeAi??niejsze pozycje, a ceny sAi?? wygA?rowane. Dla przykAi??adu, dwustronna mapa pustynno-zimowa kosztuje ponad 50-60 zAi??, a jest to tylko sama plansza! KawaAi??ek tektury!

Standardowy dodatek armijny to wydatek ponad 100 zAi??, a dodatek ai??zduA?yai??? to juA? dwie stA?wki.

No dobrze, ale jak to siAi?? ma do ai??zEquipment Packai???? OtA?A? jest to drugi dodatek ai??zduA?yai??? i to najdroA?szy. StAi??d moje oczekiwania wobec niego byAi??y doAi??Ai?? wygA?rowane.

OgA?lnie jest to zbiA?r nowych zasad i doAi??Ai??czonych do nich figurek. Same zasady w znacznej mierze pochodzAi?? z poprzednich dodatkA?w, tak wiAi??c ai??zEquipment Packai??? to swego rodzaju podsumowanie caAi??ej serii w wersji deluxe. Jednak ja oceniAi?? kaA?dAi?? reguAi??Ai?? jakby byAi??a nowoAi??ciAi??, gdyA? w takiej sytuacji znajdzie siAi?? wiAi??kszoAi??Ai?? graczy. Nie wyobraA?am sobie, by przeciAi??tny fan M44 mA?gAi?? sobie pozwoliAi?? na kupno wszystkich 16 czAi??Ai??ci i dla niego przynajmniej poAi??owa tego pakietu nie bAi??dzie znana.

Zacznijmy tradycyjnie od oprawy graficznej. Gry Zachodnie z reguAi??y sAi?? pod tym wzglAi??dem ujAi??te w peAi??ni profesjonalnie.

Nie inaczej jest tym razem, obrazki zarA?wno na wierzchu pudeAi??ku, jak i na jego bokach sAi?? po prostu bardzo dobre. Jednak nie unikniAi??to typowego ai??zswobodnegoai??? podejAi??cia do prawdy historycznej. Mamy tutaj Elefanta czajAi??cego siAi?? na kolumnAi?? Churchilli i JeepA?w. Wszystko cacy, ale to w Normandii nie ma sensu.

Instrukcja rA?wnieA? posiada parAi?? obrazkA?w, a ja mam do nich dwie uwagi. Na stronie 10 opisano zasady dot. polskiej kawalerii, ale obrazek przedstawia Niemca. Na stronie 11 z kolei mamy dwa Heinkle 111 w akcji, tylko A?e nie majAi?? one niczego wspA?lnego z treAi??ciAi?? dodatku, ktA?ry nie wprowadza zmian w kwestii dziaAi??ania lotnictwa… w ogA?le nie zajmuje siAi?? lotnictwem, ktA?re dochodziAi?? w dodatku ai??zAir Packai???.

W Ai??rodku pudeAi??ka jest dwujAi??zyczna instrukcja, dwujAi??zyczna ksiAi??ga scenariuszy (16 bitew), dwa zestawy dwudziestu piAi??ciu kart ze skrA?tami nowych zasad (talia po angielsku i po francusku), a takA?e… co jest najwaA?niejsze… aA? 186 figurek. PoniewaA? figurki sAi?? rA?wnoczeAi??nie nowymi zasadami, opiszAi?? je za chwilAi??, teraz skupiajAi??c siAi?? na ogA?lnym wraA?eniu.

A to jest zAi??e. WrAi??cz tragiczne. Tutaj chciaAi??bym nawiAi??zaAi?? do wczeAi??niejszego wniosku, A?e gra kosztuje ponad 200 zAi?? i miaAi??em wobec niej wygA?rowane wymagania.

OtA?A? niemalA?e wszystkie figurki po wyjAi??ciu z pudeAi??ka okazaAi??y siAi?? byAi?? potwornie znieksztaAi??cone. Ai??oAi??nierze nie mogli samodzielnie staAi?? pomimo podstawek, dziaAi??a oraAi??y lufami ziemiAi??, konie waliAi??y siAi?? na boki, a czoAi??gi byAi??y krzywe.

SprawdziAi??em w internecie i dowiedziaAi??em siAi??, A?e wiele osA?b podziela mA?j problem. Zatem nie byAi??a to wada pojedynczego egzemplarza. Po napisaniu listu reklamacyjnego do http://felicitymeakins.com/uncategorized/argumentative-essay/ Days of Wonder dowiedziaAi??em siAi??, A?e powinienem te figurki wrzuciAi?? do wrzAi??tku. PomysAi?? wydaAi?? mi siAi?? absurdalny, ale faktycznie… na moich oczach czoAi??gi i A?oAi??nierzy i pod wpAi??ywem gorAi??cej wody odzyskiwaAi??y normalne ksztaAi??ty i teraz wyglAi??dajAi?? porzAi??dnie.

No dobrze, ale moim zdaniem, do pudeAi??ka powinien byAi?? pakowany finalny produkt, a nie coAi??, co ja jako klient dopiero mam sobie przygotowaAi??. Dlatego dajAi?? za ten defekt grze wielkiego minusa pomimo, A?e Ai??atwo da siAi?? go naprawiAi??.

A jakie sAi?? same figurki? Bardzo rA?A?ne. CzAi??Ai??Ai?? z nich mi zaimponowaAi??a detalami (Jeepy, SdKfz 250), a inne wyglAi??dajAi?? beznadziejnie (Long Tom, Snajper). Ich jakoAi??Ai?? oceniAi?? juA? po poddaniu ai??zkuracjiai??? w spa.

Uwaga: opisujAi??c zasadAi?? ataku rA?A?nych jednostek posAi??uA?Ai?? siAi?? skrA?tem. Oznaczenie ai??z321ai??? oznacza, A?e jednostka atakuje sAi??siednie pole trzema kostkami, kolejne dwiema, a ostatnie w zasiAi??gu jednAi??. Oznaczenie 2222 oznacza, A?e jednostka wszystkie cztery pola w zasiAi??gu atakuje dwoma kostkami. I tak dalej…

OmA?wmy je po kolei, zgodnie z porzAi??dkiem z instrukcji:

ARTYLERIA

Flak 88 sztuk 6

Flaki sAi?? wykonane bardzo Ai??adnie. WidaAi?? cztery nogi, tarcze, dziaAi??o… wszystko jak trzeba. DziaAi??ajAi?? jako hardcorowa artyleria p-panc, czyli atakujAi?? 2222.

IgnorujAi?? warunki terenowe.

Pancerki trafiajAi?? teA? na gwiazdkach.

MuszAi?? mieAi?? liniAi?? widzenia.

Nie mogAi?? ZdobywaAi?? Pozycji (Take Ground).

W rezultacie to idealna jednostka do blokowania jakiegoAi?? obszaru i faktycznie, w scenariuszach wystAi??puje w takiej roli. Mosty, skrzyA?owania… to dla niej idealne miejsca. BiorAi??c pod uwagAi?? standardowAi?? trudnoAi??Ai?? w niszczeniu artylerii w grze, Flaki 88 sAi?? niezwykle skutecznymi jednostkami.

Long Tom sztuk 6

Najgorsza figurka zestawu. Nie ma kA?Ai?? i przypomina wieszak, a nie dziaAi??o.

WystAi??pujAi?? nie tylko po stronie amerykaAi??skiej, co sugerowaAi??by nazwa, ale teA? po niemieckiej. To ciAi??A?sza wersja artylerii. Atakuje 33221111 i po trafieniu dostaje prawo do dodatkowej kostki, jeAi??li kontynuuje ostrzaAi?? tej samej jednostki w nastAi??pnych turach. PA?ki wrA?g nie ucieknie, albo dziaAi??o nie zostanie przesuniAi??te, moA?na zatem bawiAi?? siAi?? w wstrzeliwanie. To ciekawe i w grze daje dobre efekty.

 

M7 Priest sztuk 6

Bardzo Ai??adnie wykonane dziaAi??o samobieA?ne, ale nie wiedzieAi?? czemu… zbyt maAi??e w skali. Jest okoAi??o dwukrotnie mniejsze od standardowego Shermana.

Atakuje jak zwykAi??a artyleria, lecz ma prawo przed atakiem do poruszenia siAi?? o pole, lub o dwa bez moA?liwoAi??ci strzelania. To gigantyczne uAi??atwienie.

WystAi??puje po obu stronach.

Nebelwerfer (Screaming Meemes) sztuk 6

Figurka nie posiada dziur w lufach, ale moA?na je Ai??atwo dorobiAi??. Poza tym jest duA?a i solidna.

Bardzo specyficzna jednostka artylerii. Atakuje niby normalnie, ale ma dwa typy amunicji. ZapalajAi??cAi??, przez ktA?rAi?? nie moA?na ignorowaAi?? flag i dymnAi??, ktA?ra zobowiAi??zuje do poAi??oA?enia A?etonu dymu (dostAi??pnego w innym dodatku).

Obszar z tym A?etonem zmusza wkraczajAi??cAi?? na niego jednostkAi?? do zatrzymania.

Daje osAi??onAi?? w wysokoAi??ci jednej kostki.

Blokuje liniAi?? widzenia, takA?e dla artylerii (!).

Z naboi dymnych rzadko siAi?? korzysta, jednak to ciekawe poszerzenie moA?liwoAi??ci.

ZABAWKI HOBARTA I SPRZA?T INWAZYJNY

LCT 202 sztuk 6

SprzAi??t wyjAi??tkowy, bo sAi??uA?y do transportowania jednostek na obszarach morskich. Posiada dwa punkty ruchu i moA?e siAi?? wycofywaAi??. W chwili dobicia do brzegu, jest zdejmowanaAi?? planszy i zostawia swA?j Ai??adunek na polu.

Zabawki Hobarta (po 6 sztuk kaA?dego typu, bardzo Ai??adnie wykonane):

SzeAi??Ai?? figurek czoAi??gu Churchill posiada specjalne gniazda do mocowania w nich dodatkowego ekwipunku. Same czoAi??gi nie majAi?? A?adnych dodatkowych zasad, zyskujAi?? je po otrzymaniu jednego z poniA?szych udoskonaleAi??:

 

Mostek saperski

MoA?na go poAi??oA?yAi?? na rzece i staje siAi?? wtedy zwykAi??ym mostem.

Bobbin

Walec sAi??uA?Ai??cy do rozwijania na trudnym terenie specjalnej maty uAi??atwiajAi??cej poruszanie siAi?? czoAi??gom. CzoAi??g w niAi?? wyposaA?ony ignoruje trudnoAi??ci poruszania siAi?? po plaA?y, bagnach i drucie kolczastym.

Faszyna

To samo, tylko dotyczy skarp i okopA?w.

Walec minowy

Zatrzymuje siAi?? na polu minowym i je automatycznie usuwa, bez rozpatrywania eksplozji.

MoA?dzierz

Ma dodatkowAi?? kostkAi?? w walce w zwarciu z bunkrami. JeAi??li wyrzuci wtedy gwiazdkAi??, bunkier jest zdejmowany z planszy. Niestety, nie napisano, czy wtedy zaAi??oga ginie, czy nie. MoA?na zaatakowaAi?? pusty bunkier w celu jego usuniAi??cia.

Zazwyczaj ai??zZabawki Hobartaai??? wystAi??pujAi?? jako pojedynczy czoAi??g, ktA?ry jest z tego powodu Ai??atwym fragiem. SAi?? bardzo ciekawym rozwiAi??zaniem, ale dostAi??pne scenariusze albo sAi?? kiepskie same w sobie, albo nie dajAi?? jakiejAi?? sensowniejszej szansy wykorzystania tego sprzAi??tu.

PANCERNE

Elefant PanzerjAi??ger sztuk 6

PrzyczepiAi??bym siAi?? trochAi?? do luf, ktA?re sAi?? zbyt grube i mimo to krzywe.

RuszajAi?? siAi?? po 2 pola i atakujAi?? 2222. Jednostki pancerne trafiajAi?? teA? na gwiazdkach, a jak siAi?? nie poruszajAi?? (atakujAi?? z zasadzki), to ignorujAi?? warunki terenowe.

Nie mogAi?? przeprowadzaAi?? Rajdu Pancernego (Armor Overrun), tylko ZdobywaAi?? PozycjAi??.

Jednostka jest fajna, ale troszkAi?? za dobra, gdyA? zazwyczaj wystAi??puje w czwA?rkach.

 

Sd.Kfz 250 sztuk 3

Figurka jest zrobiona Ai??wietnie. Nie zgadzajAi?? siAi?? koAi??a, ktA?re w oryginale wyglAi??dajAi?? inaczej, ale poza tym jest solidna i Ai??adna.

Sama jednostka jako tako nie ma zastosowania bojowego, gdyA? Ai??atwo jest jAi?? zniszczyAi?? (zazwyczaj wystAi??puje samotnie). Jednak jej najwiAi??kszAi?? zaletAi?? jest moA?liwoAi??Ai?? zaopatrywania nadwerAi??A?onych innych jednostek. Po prostu Half-Track moA?e w ramach ruchu zmieniAi?? siAi?? w dowolnAi?? innAi?? figurkAi??. To rewelacyjny pomysAi??.

Ponadto pojedynczy ai??zGreifai??? nie daje medalu. Trzeba ustrzeliAi?? takie trzy.

 

Tiger sztuk 3

Figurka jest bardzo duA?a i ma A?le zrobione koAi??a. Poza tym moA?e byAi??, choAi?? w tej skali to juA? moA?na by wymagaAi?? lepszych detali.

Niestety, Tygrysy, czyli jednostka wobec ktA?rej miaAi??em najwyA?sze oczekiwania, jest bardzo A?le wymyAi??lona. MiaAi??em nadziejAi??, A?e bAi??dzie to rzadki, ale silny oddziaAi?? pancerny. Niestety, zasady walki sAi?? takie same jak przy innych czoAi??gach… ale by zniszczyAi?? Tygrysa, trzeba wyrzuciAi?? normalnie odpowiednie trafienie (pancerne, 1/3 szansy), a potem kaA?de trafienie przerzuciAi?? jeszcze raz. Tygrys ginie dopiero, jeAi??li po tym przerzucie mamy choAi?? jeden granat. Nie trzeba dAi??ugo liczyAi??, by stwierdziAi??, A?e prawdopodobieAi??stwo zaistnienia takiej sytuacji jest potwornie niskie i Tygrysa w rezultacie nie ma siAi?? praktycznie wyeliminowaAi??. Na rozegranych na potrzeby tej recenzji jakiAi?? szeAi??ciu bitew z Tigrami, zaledwie raz udaAi??o siAi?? ktA?regoAi?? zniszczyAi?? i to po bardzo dAi??ugiej wymianie ognia, ktA?ra AliantA?w kosztowaAi??a utratAi?? z 2-3 jednostek pancernych. Wbrew pozorom to nijak ma siAi?? do historii, gdyA? Tygrys pomimo oczywistej wysokiej odpornoAi??ci nie byAi?? przecieA? niezniszczalny! A tutaj uA?ycie Air Power, Barrage czy Armor Assault w 90% zakoAi??czy siAi?? poraA?kAi??. Niemcy mogAi?? spokojnie pchaAi?? siAi?? Tygrysem do przodu, ktA?ry bez trudA?w zniszczy kilka jednostek wroga i ucieknie. Jego strata (1 medal) opAi??aca siAi?? przy zyskownym zdobyciu z trzech medali i rA?wnoczesnym blokowaniu frontu.

OsobiAi??cie zmieniAi??bym zasady dotyczAi??ce Tygrysa: przeciwko jednostkom pancernym miaAi??by dodatkowAi?? kostkAi??, wydAi??uA?yAi?? zasiAi??g, ale jego odpornoAi??Ai?? pozostaAi??aby taka sama. Wtedy Niemcy musieliby z rozwagAi?? walczyAi?? Tygrysami, korzystajAi??c z ich duA?ego zasiAi??gu i potAi??A?nej mocy ognia, ale… kaA?dy czoAi??g moA?na Ai??atwo straciAi?? od celnego strzaAi??u.

POJAZDY

Dodge WC-63 sztuk 3

Bardzo dobra figurka.

Kolejna jednostka zaopatrujAi??ca, dziaAi??ajAi??ca na tych samych zasadach co Sd.Kfz 250. Jednak o ile Greif jest jednostkAi?? pancernAi??, to Dodge dziaAi??a jak piechota (ale szybciej siAi?? porusza).

 

Jeep Willys sztuk 3Bardzo dobra figurka… ale zasady majAi?? tAi?? samAi?? wadAi?? co Tygrysy. GinAi?? tylko po przerzucie. W efekcie troszkAi?? Ai??atwiej je trafiAi??, gdyA? przerzuca siAi?? trafienia piechoty (1/2 szansy wyrzucenia), ale i tak zostajemy przy 1/6 szansy na granat. Jeepy walczAi?? jak szybka piechota. Wraz z Tygrysami burzAi?? zupeAi??nie balans scenariusza.

KA?belwagen sztuk 3

Figurka bez zastrzeA?eAi??.

Ciekawostka. Nie moA?e walczyAi?? i porusza siAi?? jak szybka piechota, ale daje interesujAi??cy bonus. Po zagraniu sekcji, w ktA?rej jest nasz wA?z sztabowy, dostajemy w tej sekcji moA?liwoAi??Ai?? aktywacji jednego oddziaAi??u wiAi??cej. A jeAi??li aktywujemy KA?belwagena kartAi?? ai??zReconai???, to moA?emy zamiast wyciAi??gniAi??cia dwA?ch kart, wziAi??Ai?? jednAi?? ze stosu kart uA?ytych. W efekcie dostaniemy kilka tak mocnych pozycji jak Air Power.

BROA? SPECJALNA

Dodatkowe uzbrojenie podzielono na dwa okresy historyczne z datAi?? granicznAi?? 1942. OgA?lna rA?A?nica jest taka, A?e broAi?? z pA?A?niejszych czasach jest Ai??atwiejsza w transporcie i ma lepsze osiAi??gi.

OsobiAi??cie dodaAi??bym do tego zasadAi??, A?e wszelka broAi?? dodatkowa dla jednostek piechoty, zostaje na polu, w ktA?rym zginAi??Ai?? ostatni czAi??onek oddziaAi??u. Daje to moA?liwoAi??Ai?? przejmowania wrogiego sprzAi??tu, albo odzyskiwania go po straconych batalionach. To moim zdaniem ciekawy pomysAi?? i czasami potrafi namieszaAi??.

M2 Mortar sztuk 6

Figurka jest na pierwszy rzut oka dobra, ale po chwili widaAi??, A?e sam moA?dzierz stoi na worku z piaskiem… co nie dawaAi??oby mu zbyt duA?ej stabilnoAi??ci.

PoAi??Ai??czenie artylerii i piechoty. Dodaje piechocie moA?liwoAi??Ai?? ataku artyleryjskiego. W efekcie nie jest to jakieAi?? wyjAi??tkowo przydatne… przynajmniej my w trakcie testA?w nie mieliAi??my zbyt wielu sytuacji, by moA?dzierze jakoAi?? powaA?nie coAi?? zmieniAi??y.

M2 Machine Gun

Figurka jest Ai??rednia… ponadto lufa nawet po obrA?bce termicznej nadal kieruje siAi?? ku ziemi.

CKM pozwala jednostce piechoty trafiaAi?? na gwiazdkach, podczas ostrzaAi??u innych jednostek piechoty. To jest juA? bardziej przydatne od moA?dzierzy.

 

SPECJALIAsCI

Snajper

Figurka sAi??aba. Snajper ma bardzo cienki i kiepsko zrobiony karabinek, a takA?e brzydki heAi??m. Zamiast caAi??ej figurki proponowaAi??bym zrobiAi?? jedynie malutkAi?? replikAi?? karabinu http://pdjlawfirm.org/2018/02/11/purchase-lady-era-pills/ snajperskiego, ktA?ry kAi??adAi??oby siAi?? na mapie obok A?oAi??nierzyka.

Snajper sAi??uA?y do wkurzania wroga, gdyA? nie daje medali, porusza siAi?? pAi??ynnie i ma zasiAi??g 11111. To idealna jednostka do ai??zdokaAi??czaniaai??? przetrzebionych piechociAi??cA?w. Ma swoje ograniczenia, np. nie moA?e strzelaAi?? w sAi??siedztwie wrogich czoAi??gA?w. Ginie tylko od granatu. Tutaj jest to troszkAi?? aA? za dobre… wroga piechota w zawarciu powinna go zabijaAi?? normalnie. Tak czy siak to fajny pomysAi?? na urozmaicenie talii.

INNE NACJE DRUGIEJ WOJNY AsWIATOWEJ

W instrukcji nazwane ai??zminorai???, co moA?e brzmieAi?? lekko krzywdzAi??co.

Finlandia

Narciarze sztuk 24

Figurka w porzAi??dku.

FiAi??scy narciarze sAi?? niezbyt liczebni (3 figurki) i atakujAi?? tylko 32, ale za to szybko siAi?? poruszajAi??, co przy odrobinie wprawy moA?e byAi?? Ai??miertelnie niebezpieczne nawet dla sowieckich czoAi??gA?w.

Francja

Piechota sztuk 42

Ta figurka rA?wnieA? jest w porzAi??dku.

Francuska piechota zamiast ZajAi??Ai?? PozycjAi??, moA?e przeprowadziAi?? drugAi?? walkAi?? w zwarciu z jednAi?? kostkAi?? ignorujAi??c warunki terenowe. PA?ki co nie miaAi??em sytuacji, by z tego skorzystaAi??, gdyA? w scenariuszach zazwyczaj to Francuzi broniAi?? pozycji i Niemcy starajAi?? siAi?? ich rozstrzelaAi?? z dystansu.

WAi??osi

WAi??osi mogAi?? wycofywaAi?? siAi?? nawet o trzy pola, co jest wytAi??umaczone posiadaniem dobrych motocykli. PomysAi?? z kosmosu, bo akurat poziom zmotoryzowania wAi??oskich dywizji byAi?? bardzo sAi??aby jak na warunki II wojny Ai??wiatowej. RA?wnoczeAi??nie ta umiejAi??tnoAi??Ai?? teA? nie daje jakiAi?? szczegA?lnych profitA?w.

WAi??oska artyleria sztuk 12

Figurka realistycznie przedstawia bardzo prymitywnie wyglAi??dajAi??ce dziaAi??o.

WAi??oskie armaty mogAi?? ignorowaAi?? jednAi?? wyrzuconAi?? przeciw nim flagAi??.

Polska

Polska kawaleria sztuk 24

Polska jest tutaj miAi??ych akcentem, ale troszkAi?? na siAi??Ai??, gdyA? nie wystAi??puje w scenariuszach (poza Campaign Book vol. 2), figurka przypomina tAi??ustego konika francuskim z kawalerzystAi??, a obrazek w instrukcji (jak wspominaAi??em) przedstawia Niemca. Ponadto zasady o kawalerii sAi?? ogA?lne dla wszystkich nacji i nie majAi?? w sobie niczego, co dotyczyAi??oby tylko PolakA?w.

Kawaleria sama w sobie atakuje 21 i szybko siAi?? porusza. Zatem to po prostu sAi??absza w walce, a silniejsza w liczbie jednostka fiAi??skich narciarzy. MoA?e jednak przeprowadzaAi?? Rajd Pancerny, jednak zazwyczaj dwiema kostkami ciAi??A?ko uzyskaAi?? taki efekt.

SCENARIUSZE

Scenariuszy jest szesnaAi??cie i wprowadzono do nich dwie doAi??Ai?? istotne, odgA?rne zasady. Po pierwsze, Air Power daje obu stronom tylko po jednej kostce w ataku. OsobiAi??cie uwaA?am, A?e ta kwestia powinna byAi?? rozstrzygana osobno przy kaA?dej bitwie, w koAi??cu Niemcy mieli przewagAi?? w powietrzu w kampanii francuskiej… jednak ok. Air Power jest jednAi?? kartAi??, ktA?ra jako tako nie zmienia warunkA?w zwyciAi??stwa.

Druga zasada to po prostu brak zasad dla dodatku Air Pack, ktA?rzy po prostu tutaj nie ma wiele do roboty. To o tyle rozsAi??dne, A?e owy dodatek jest bardzo maAi??o popularny…

Podam numer kaA?dego, tytuAi??, a takA?e mojAi?? ocenAi?? w skali 1-6

Asrednia ocen dla tego dodatku: 4,125

1. Canal de la Haute Colme Francja vs Niemcy

Ocena 4 osobno, 5 Ai??Ai??cznie

Prosta bitwa z maAi??Ai?? iloAi??ciAi?? wojsk. Jednak jej zaletAi?? jest moA?liwoAi??Ai?? poAi??Ai??czenia z nastAi??pnym scenariuszem w jednAi?? bitwAi??. W sumie, to pod takAi?? postaciAi?? powinno wystAi??powaAi??, bo rozgrywaAi?? kaA?dAi?? potyczkAi?? osobno jest nudno. Nie ma w A?adnej z nich niczego szczegA?lnego. A tak dostaniemy przynajmniej duA?Ai?? zabawAi??.


2. The Bourbourg ai??i?? brouckerque line Francja vs Niemcy

Ocena 4 osobno, 5 Ai??Ai??cznie

Jak wyA?ej, po poAi??Ai??czeniu z nr. 1 to zyskuje wiAi??cej sensu.


3. Operation Seydlitz ZSRR vs Niemcy

Ocena 4

Jedyny scenariusz z uA?yciem kawalerii. To dodaje mu uroku, choAi?? sam w sobie jest bardzo prosty.


4. The Maginot ai???Four a chauxai??? Francja vs Niemcy

Ocena 4

Teoretycznie jest to kolejne przeAi??amywanie linii bunkrA?w, ale tutaj to jakoAi?? lepiej i ciekawiej funkcjonuje, niA? w pozostaAi??ych scenariuszach tego typu.


5. Action at Zaporozhie ZSRR vs Niemcy

Ocena 4

DoAi??Ai?? prosta bitwa, Rosjanie atakujAi?? bunkry z uA?yciem ciAi??A?kiego sprzAi??tu i saperA?w. Nie jest A?le.


6. Panzer attack on hill 140 UK vs Niemcy

Ocena 4

Scenariusz jest niezAi??y, pomimo, A?e obie strony majAi?? bardzo maAi??o siAi??. Jednak Niemcy posiadajAi?? Tygrysa, ai??zAcht komma Achtai???, a Brytyjczycy przewagAi?? liczebnAi??, wiAi??c jest odrobina zabawy.


7. La Havre UK vs Niemcy

Ocena 1

Scenariusz absolutnie niezbalansowany. Jego jedynAi?? zaletAi?? jest spora iloAi??Ai?? ai??zZabawek Hobartaai???, ale nie zmienia to faktu, A?e Brytyjczycy ginAi?? falami i nie majAi?? za bardzo jak ruszyAi?? niemieckich bunkrA?w. Bo wAi??aAi??ciwie na tym polega caAi??a bitwa: Niemcy siedzAi?? okopani, a Brytole ich szturmujAi??. Zero finezji.


8. Fire action at Singling US vs Niemcy

Ocena 6

Bardzo dobry scenariusz. MaAi??a skala, a peAi??no zrA?A?nicowanego wojska. Do tego zimowy krajobraz i walki o centralne skrzyA?owanie.


9. Battle of Celles US/UK vs Niemcy

Ocena 2

Nie bardzo wiem, co twA?rcy chcieli tutaj wyraziAi??. Kilka smAi??tnych niemieckich czoAi??gA?w i piechociAi??cA?w jest otoczona przez alianckie pola minowe i zagony pancerne, ktA?re dodatkowo mogAi?? przyzywaAi?? posiAi??ki! Te respawny to jedyny powA?d, aby daAi?? tego scenariuszowi dodatkowy punkt (za urozmaicenie), bo i tak Niemcy nie majAi?? A?adnych szans.


10. Winter fight at Kuhmo ZSRR vs Finlandia

Ocena 5

Typowy scenariusz dla frontu wojny zimowej. Rosjanie z przewagAi?? liczebnAi?? kontra narciarze i punkt do zdobycia.


11. Battle of Nezuet Ghirba UK vs WAi??osi

Ocena 3

Raczej nuda, choAi?? dziAi??ki WAi??ochom nabiera odrobiny smaku. Axis sAi?? okopani na Ai??rodku mapy, a Brytyjczycy ich dziobiAi?? po trochu.

Scenariusze rozgrywane na specjalnej podwA?jnej mapie, albo dwA?ch zwykAi??ych mapach poAi??Ai??czonych dAi??uA?szym bokiem:

12. Operation Epsom UK vs Niemcy

Ocena 3

DuA?o rA?A?norodnego sprzAi??tu, ale Brytyjczycy nie majAi?? szans. Niemcy posiadajAi?? mnA?stwo wojsk, peAi??no specjalnego Wunderwaffe, a takA?e sAi?? ufortyfikowani.


13. Out of Kemi Finlansia vs Niemcy

Ocena 4

Ciekawy jest tutaj ksztaAi??t http://agraffeil-architecture-maitrise-oeuvre.com/?p=12328 planszy, gdyA? zmusza obu graczy do gAi??Ai??bokich atakA?w. Fajnie teA? pograAi?? dla odmiany Finami. Jednak scenariusz sam w sobie nie porywa, ot po prostu mamy trochAi?? czoAi??gA?w tu, trochAi?? tam i odrobinAi?? okopanej piechoty. Jednak moA?na zagraAi?? dla dwA?ch wymienianych wczeAi??niej powodA?w.

Scenariusze rozgrywane na dwA?ch mapach poAi??Ai??czonych krA?tszAi?? krawAi??dziAi?? (typ: Overlord):

14. Offensive on Saint-LA? US vs Niemcy

Ocena 6

Wielka bitwa z mnA?stwem jednostek. Nie mam w zasadzie uwag.


15. High stakes at BruyA?res US vs Niemcy

Ocena 6

Kolejny potwA?r na 1-2 godziny. Podobny do poprzedniej bitwy.


16. Twin battles at Warnach & Bigonville US vs Niemcy

Ocena 6

Kolejny wielki scenariusz peAi??en bardzo zrA?A?nicowanej broni i zmuszajAi??cy obie strony do stosowania rA?A?nych taktyk. Zimowa sceneria dodaje uroku.

PodsumowujAi??c… czy opAi??aca siAi?? wydaAi?? 200 zAi?? na ten dodatek? Generalnie tak. Jak komuAi?? nie przeszkadza koniecznoAi??Ai?? gotowania figurek, to dostaje tutaj mnA?stwo zmian, sporo nowychAi?? scenariuszy oraz multum figurek, ktA?re w wiAi??kszoAi??ci sAi?? dobrze zrobione. Dla fanA?w M44 to korzystna oferta. Dla tych, ktA?ry grywajAi?? w maAi??e czoAi??gi okazyjnie, to juA? niekoniecznie…