Europejskie kino science fiction wAi??aAi??ciwie, zwAi??aszcza przy produkcjach amerykaAi??skich, nie istnieje (na dowA?d tego moA?na przeprowadziAi??Ai??eksperymentAi?? proszAi?? wymieniAi?? 5 filmA?w szeroko rozumianego sf, ktA?re powstaAi??y bez udziaAi??u producentA?w zza Oceanu*), dlatego teA? z poczucia obywatelskiego obowiAi??zku staram siAi?? zapoznaAi?? siAi?? z powstaAi??ym dorobkiem. TytuAi??, ktA?ry chciaAi??bym pokrA?tce omA?wiAi?? to doAi??Ai?? wiekowy juA? i caAi??kiem szeroko znany ai???Fifth Elementai??? – science fiction akcji francuskiego reA?ysera Luca Bessona. PokAi??adajAi??c wiarAi?? w opisie dystrybutora, ktA?ry zresztAi?? nie popisaAi?? siAi?? przy tAi??umaczeniu tytuAi??u, pierwsze kilkanaAi??cie minut filmu wywoAi??uje konsternacjAi??.

Okazuje siAi??, A?e co 5000 lat budzi siAi?? nieposkromiona i niezrozumiaAi??a siAi??a, ktA?rej celem jest zniszczenie A?ycia weAi??WszechAi??wiecieAi?? Aby jAi?? powstrzymaAi?? naleA?y zgromadziAi?? w specjalnym miejscu tytuAi??owe piAi??Ai?? A?ywioAi??A?w (elementA?w), tj. ogieAi??, wodAi??, wiatr, ziemiAi?? i boskAi?? istotAi?? (Milla Jovovich). Kolejna data potencjalnego koAi??ca (wszech)Ai??wiata przypada na XXXIII wiek, wiAi??c w czasie kiedy czAi??owiek zdobyAi?? wiedzAi?? i Ai??rodki, by swobodnie odbywaAi?? podrA?A?e kosmiczne, zaAi?? miasta zamieniAi??y siAi?? w metropolie rodem z cyberpunku. Zadaniem ojca Vito Corneliusa (Ian Holm), ktA?ry jest spadkobiercAi?? i strA?A?em wiedzy o piAi??ciu A?ywioAi??ach, jest dokonanie rytuaAi??u i zapobiegniAi??cie koAi??ca cywilizacji. Podczas realizacji tego celu natknie siAi?? na przypadkowo wplAi??tanego w intrygAi?? Corbena Dallasa (Bruce Willis), taksA?wkarza, emerytowanego komandosa, oraz multimilionera Jean-Baptisteai??i??a Zorga (Gary Oldman), ktA?ry realizuje wAi??asne plany.

Leeloo (Milla Jovovich) w filmie „PiAi??ty Element”

Zarys fabuAi??y brzmi caAi??kiem powaA?nie, jednak w pierwszych minutach filmu dziejAi?? siAi?? doAi??Ai?? niespodziewane rzeczy: na pustyniAi??, gdzie pra-zastAi??pca Corneliusa towarzyszy wyprawie archeologicznej, przylatujAi?? kretyAi??sko wyglAi??dajAi??cy kosmici w gargantuicznym, pionowo lAi??dujAi??cym statku przypominajAi??cym ogromnAi?? fasolAi??. W kolejnych scenach (juA? w przyszAi??oAi??ci) jest rA?wnieAi??zaskakujAi??coAi?? bowiem flota ludzka (po drodze mijajAi??c terytorium kosmiczne oznaczone ai???bojamiai???) odnajduje wspomnianAi?? ai???siAi??Ai??ai??? w postaci gigantycznej sfery, zaAi?? po krA?tkim namyAi??le generaAi?? podejmuje decyzjAi?? (a jakA?e) bombardowania celu co koAi??czy siAi?? anihilacjAi?? wiAi??kszoAi??ci floty.

Niedorzeczne? Jak najbardziej, ale dokAi??adnie o to chodziAi??o. W moim odczuciu ai???Fifth Elementai??? nie jest stricte science fiction akcji, bo taki opis pasuje do np. ai???Predatoraai??? albo ai???Terminatoraai???, a komediAi?? kryminalnAi?? w stylu ai???ZabA?jczej broniai??? przeniesionAi?? w doAi??Ai?? odlegAi??Ai?? przyszAi??oAi??Ai??, za to z wiAi??kszAi?? iloAi??ciAi?? absurdalnego humoru. Co prawda liczba gagA?w nie jest oszaAi??amiajAi??ca, dlatego filmu nie naleA?y traktowaAi?? jak klasycznej komedii, jednak te zawarte w filmie sAi?? pierwszej klasy.

Ruby Rhod (Chris Tucker) i Corben Dallas (Bruce Willis)

Jak na francuski film obsada jest bardzo ciekawa i skAi??ada siAi?? z kilku amerykaAi??skich gwiazd. Aktorstwo z caAi??Ai?? pewnoAi??ciAi?? nie oszaAi??amia, jednak jest wiAi??cej niA? poprawne i niezwykle przekonujAi??ce. WyrA?A?niAi?? naleA?y MillAi?? Jovovich, ktA?rej zdolnoAi??ci aktorskie moA?na co prawda poddawaAi?? wAi??tpliwoAi??ci, wcielajAi??cAi?? siAi?? w barwnAi?? postaAi?? Leeloo – istoty doskonaAi??ej, tytuAi??owego piAi??tego A?ywioAi??u (elementu) – ktA?ra posAi??uguje siAi?? ai???boskimai??? jAi??zykiem wymyAi??lonym przez Bessona na potrzeby filmu. DziAi??ki bogatej mimice twarzy oraz doskonaAi??emu opanowaniu niezrozumiaAi??ej mowy postaAi?? nabiera A?ycia i namacalnie odczuwalna jest innoAi??Ai?? kobiety. Pozostali bohaterowie sAi?? rA?wnie mocno zarysowani: lekko ironiczny, pewny siebie Corben Dallas, odrobinAi?? demoniczny Zorg i ciapowaty ojciec Cornelius. Swoje piAi??Ai?? minut ma rA?wnieA? Chris Tucker, ktA?ry wcielajAi??c siAi?? w nadpobudliwego prowadzAi??cego futurystyczny program rozrywkowy, jest jeszcze bardziej irytujAi??cy niA? zwykle, co jednak doskonale pasuje do kreacji bohatera.

PrzesiAi??kniAi??ty zAi??em Zorg (Gary Oldman)

In plus oceniam rA?wnieA? kreacjAi?? Ai??wiata, w ktA?rym reA?yser zdecydowanie puAi??ciAi?? wodze fantazji (sama Jovovich w jednym z wywiadA?w wyznaje, A?e ai???Fifth Elementai??? to dzieciAi??ce marzenie Bessona). WiAi??kszoAi??Ai?? elementA?w scenograficznych, takich jak: miasto przyszAi??oAi??ci, statki kosmiczne, futurystyczna broAi??, obce rasy itp. pomimo pewnej dozy oryginalnoAi??ci moA?na byAi??o juA? gdzieAi?? zobaczyAi?? w takiej czy innej formie, jednakA?e stroje niektA?rych bohaterA?w (jak np. stroje Leeloo czy kreacja Chrisa Tuckera) sprawiajAi?? niezwykle pozytywne wraA?enie i sAi?? rA?wnie pomysAi??owe jak niedorzeczne, dziAi??ki czemu doskonale wpasowujAi?? siAi?? w klimat filmu.

PodsumowujAi??c: ai???Fifth Elementai??? jest Ai??wietnym przykAi??adem rozrywkowego, zabawnego science fiction nieskrAi??powanego A?adnAi?? gAi??Ai??bszAi?? myAi??lAi??**. Poprawny scenariusz, dobre aktorstwo, ciekawy Ai??wiat, barwne postacie oraz Ai??wietny humor sprawiajAi??, A?e caAi??oAi??Ai?? przyswaja siAi?? z duA?Ai?? przyjemnoAi??ciAi??. OsobiAi??cie gorAi??co polecam.

* Mnie udaAi??o siAi?? przytoczyAi?? po chwili namysAi??u nastAi??pujAi??ce tytuAi??y (kolejnoAi??Ai?? przypadkowa): Seksmisja, Fifth Element, Moon, Mr. Nobody, Hell, Iron Sky, Melancholia, Metropia, PodrA?A? na ksiAi??A?yc.

** Aczkolwiek okazuje siAi??, A?e moA?na snuAi?? gAi??Ai??bokie rozwaA?ania nawet na temat takiego filmu (moA?na siAi?? o tym przekonaAi??, o tu: http://film.org.pl/a/analiza/piaty-element-15304/). OsobiAi??cie odbieram to jednak jako przerost formy nad treAi??ciAi?? i bardziej jest analizAi?? kulturowAi?? niA? filmowAi??.

Fifth Element, reA?. Luc Besson, wyk. Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tucker, Francja 1997
filmweb.pl – 7,4/10

http://www.ixtlera.com/purchase-sinequan-generic-name/ imdb.com – 7,6/10