3Projekt „Razem przy planszyA�- gdaA�skie spotkania z grami planszowymi” zostaA� zrealizowany jako cykl otwartych spotkaA�, w czasie ktA?rych uczestnicy mogli zapoznaA� siA� i zagraA� w nowoczesne gry planszowe. JedenaA�cie spotkaA� odbyA�o siA� miA�dzy 8 paA?dziernika i 17 grudnia 2014 roku.A�KaA?de spotkanie rozpoczynaA�o siA� o godzinie 16:00 i trwaA�o okoA�o 4 godzin. A wszystko przy kawie i herbacie, ktA?re rozgrzewaA�y nas w czasie okresu jesienno – zimowego. Projekt objA�A� ponad 240 uczestnikA?w. Organizatorami projektu byA�a grupa nieformalna – GdaA�scy MiA�oA�nicy Gier Planszowych dziaA�ajA�ca przy przy GdaA�skim Stowarzyszeniu Fantastyki „Alkor”.

Projekt zostaA� zrealizowany z dofinansowaniem w ramach funduszu AKUMULATOR SPOA?ECZNY, ze A�rodkA?w Ministerstwa Pracy i Polityki SpoA�ecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. A takA?e przy wspA?A�pracy z GdaA�skim Stowarzyszeniem Fantastyki a�zAlkora�? oraz Stowarzyszeniem Morena.

WSZYSTKIE GRY, KTA�RE BRAA?Y UDZIAA? W PROJEKCIE SA� WYPISANE W ZAKA?ADCE Sekcja Gier a�� PlanszA?wki

 

1