Inicjatywa nazywana roboczo spotkaniami dyskusyjnymi powstaA�a z myA�lA� wygospodarowania odpowiednich warunkA?w do twA?rczej wymiany poglA�dA?w oraz dzielenia siA� wA�asnA� wiedzA� zwiA�zanA� z szeroko rozumianA� fantastykA�. A�yczylibyA�my sobie, aby podejmowane tematy w jak najwiA�kszym stopniu odpowiadaA�y Waszym gustom i zainteresowaniom, dlatego zapraszamy do proponowania tematA?w oraz poprowadzenia wA�asnych punktA?w programu. Dopuszczamy niemal peA�nA� dowolnoA�A� co do formy takich spotkaA�, mogA� to byA� stricte panele dyskusyjne, ale rA?wnieA? prelekcje, wykA�ady, warsztaty itp.
ZgA�oszenia przesyA�ane na klubowA� skrzynkA� mailowA� (poczta@gsf-alkor.pl) powinny zawieraA�: imiA� i nazwisko prowadzA�cego, temat, krA?tki opis, preferowany termin spotkania (nie musi to byA� to konkretna data) oraz dodatkowe wymagania, jeA�li takie wystA�pujA�. Po rozpatrzeniu i potwierdzeniu terminu informacja o zdarzeniu znajdzie siA� w kalendarzu na stronie.
PoniewaA? akcja skierowana jest przede wszystkim do czA�onkA?w GSF Alkor, zaleA?y nam, aby sukcesywnie dopasowywaA� spotkania do Waszych oczekiwaA�. Dlatego teA? bA�dziemy wdziA�czni za wszelkie opinie, komentarze i sugestie.