ROZDZIAŁ  I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

┬ž 1

Stowarzyszenie nosi nazw─Ö ÔÇ×Gda┼äskie Stowarzyszenie Fantastyki ALKORÔÇŁ, w skr├│cie zwane w dalszym ci─ůgu GSF.

┬ž 2

Terenem dzia┼éalno┼Ťci GSF jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib─ů w┼éadz miasto Gda┼äsk.

┬ž 3

GSF jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, dzia┼éaj─ůcym na podstawie obowi─ůzuj─ůcego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytu┼éu posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.

┬ž 4

GSF opiera sw─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej og├│┼éu cz┼éonk├│w; do prowadzenia swych spraw mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w.

ROZDZIAŁ  II

CELE I METODY DZIAŁANIA

┬ž 5

Ogromna popularno┼Ť─ç fantastyki powoduje, ┼╝e sta┼éa si─Ö ona znacz─ůcym elementem w dorobku kulturalnym Polski. GSF jest kontynuatorem najlepszych tradycji ruchu SF na terenie wojew├│dztwa pomorskiego i gromadzi w swych szeregach tw├│rc├│w, mi┼éo┼Ťnik├│w i sympatyk├│w szeroko poj─Ötej fantastyki.

GSF posiada charakter mi─Ödzy┼Ťrodowiskowy i mi─Ödzypokoleniowy. G┼é├│wny nacisk jest jednak po┼éo┼╝ony na prac─Ö z m┼éodzie┼╝─ů i oddzia┼éywanie na ni─ů w duchu humanizmu zawartego w wielkich dzie┼éach fantastyki ┼Ťwiatowej.

A. Zasadniczymi celami GSF s─ů:

1) integracja i nadanie ram organizacyjnych dzia┼éalno┼Ťci mi┼éo┼Ťnik├│w fantastyki, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym porz─ůdkiem prawnym i Konstytucj─ů RP;

2) propagowanie w┼Ťr├│d spo┼éecze┼ästwa, a g┼é├│wnie m┼éodzie┼╝y, wszelkich form tw├│rczo┼Ťci o akcentach fantastyki;

3) stworzenie warunk├│w do tw├│rczo┼Ťci amatorskiej w zakresie szeroko poj─Ötej fantastyki;

4) stworzenie dogodnych warunków kontaktu z dziełami oraz z twórcami fantastyki;

5) powstanie otwartego forum dyskusyjnego dla literatury, filmu i hipotez naukowych;

6) angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

 

B. GSF realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie zebrań, dyskusji, odczytów, konkursów oraz spotkań z pisarzami, tłumaczami, krytykami i wydawcami fantastyki;

2) prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci wydawniczej, prasowej i kolporta┼╝owej, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym wzgl─Ödzie przepisami;

3) organizowanie lokalnych i og├│lnokrajowych imprez kulturalnych;

4) organizowanie przegl─ůd├│w filmowych, wystaw i wernisa┼╝y;

5) prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci zmierzaj─ůcej do odkrywania m┼éodych talent├│w poprzez konkursy, warsztaty tw├│rcze, plenery i umo┼╝liwienie debiutu;

6) przyznawanie nagród autorom wyróżnianych się dzieł;

7) zakładanie i prowadzenie bibliotek tematycznych i zbiorów audiowizualnych;

8) zak┼éadania i prowadzenie sekcji tematycznych, pozwalaj─ůcych na rozw├│j zainteresowa┼ä m┼éodzie┼╝y;

9) dzia┼éalno┼Ť─ç edukacyjn─ů i informacyjna w mediach;

10) organizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych członków i sympatyków GSF;

11) wszelk─ů inn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç, zwi─ůzan─ů z fantastyk─ů, a nie nastawion─ů na zysk.

 

┬ž 6

GSF mo┼╝e nale┼╝e─ç do organizacji krajowych i mi─Ödzynarodowych o podobnym profilu dzia┼éalno┼Ťci z zachowaniem w┼éa┼Ťciwych przepis├│w.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

┬ž 7

Cz┼éonkowie GSF dziel─ů si─Ö na:

1) zwyczajnych;

2) rzeczywistych;

3) dzia┼éaj─ůcych;

4) honorowych.

 

┬ž 8

Cz┼éonkiem zwyczajnym mo┼╝e zosta─ç osoba, kt├│ra z┼éo┼╝y┼éa deklaracj─Ö cz┼éonkowsk─ů, ui┼Ťci┼éa obowi─ůzuj─ůce op┼éaty i uko┼äczy┼éa trzymiesi─Öczny sta┼╝ kandydacki, a ze wzgl─Ödu na nieuko┼äczenie 16 lat nie mo┼╝e zosta─ç pe┼énoprawnym cz┼éonkiem rzeczywistym.

 

┬ž 9

Członek zwyczajny ma prawo:

1) korzysta─ç z bibliotek, gier, sprz─Ötu, wydawnictw GSF w/g zasad okre┼Ťlonych w osobnych regulaminach, zatwierdzonych przez w┼éadze GSF;

2) uczestniczy─ç w posiedzeniach w┼éadz wszystkich szczebli, je┼╝eli na danym zebraniu ma by─ç podj─Öta uchwala dotycz─ůca jego dzia┼éalno┼Ťci lub post─Öpowania;

3) wysuwa─ç postulaty i wnioski do w┼éa┼Ťciwych w┼éadz GSF, ocenia─ç ich dzia┼éalno┼Ť─ç i swobodnie wyra┼╝a─ç pogl─ůdy na ka┼╝dym forum organizacji;

4) uzyskiwa─ç od w┼éadz GSF informacje o ich dzia┼éalno┼Ťci oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji;

5) reprezentowa─ç GSF na imprezach og├│lnokrajowych za zgod─ů Zarz─ůdu GSF.

 

┬ž10

Cz┼éonek zwyczajny ma obowi─ůzek:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;

2) sumiennie wykonywać zadania, które zostały mu powierzone przez władze GSF;

3) ochraniać mienie GSF, jako wspólne dobro jego członków;

4) opłacać regularnie składki członkowskie.

 

┬ž11

Cz┼éonkiem rzeczywistym mo┼╝e zosta─ç osoba, kt├│ra spe┼énia wszystkie wymagania na cz┼éonka zwyczajnego, a ponadto uko┼äczy┼éa 16 rok ┼╝ycia. Cz┼éonkowie rzeczywi┼Ťci stanowi─ů podstawowa jednostk─Ö strukturaln─ů GSF ALKOR.

 

┬ž12

Cz┼éonek rzeczywisty posiada te same obowi─ůzki, co cz┼éonek zwyczajny. Cz┼éonek rzeczywisty posiada wszystkie prawa cz┼éonka zwyczajnego, a ponadto ma prawo:

1) wybiera─ç i by─ç wybieranym do wszystkich w┼éadz GSF na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Statucie;

2) bra─ç czynny udzia┼é w dzia┼éalno┼Ťci GSF.

 

┬ž13

Cz┼éonkiem dzia┼éaj─ůcym mo┼╝e zosta─ç cz┼éonek rzeczywisty, kt├│ry aktywnie dzia┼éa na rzecz GSF. Nadawanie i odbieranie tego┼╝ cz┼éonkostwa le┼╝y w kompetencjach Zarz─ůdu GSF.

Cz┼éonek dzia┼éaj─ůcy posiada te same prawa i obowi─ůzki, co cz┼éonek rzeczywisty, rozszerzone o warunek aktywnego dzia┼éania. R├│┼╝nice mi─Ödzy cz┼éonkami rzeczywistymi i cz┼éonkami dzia┼éaj─ůcymi polegaj─ů jedynie na presti┼╝u i ewentualnych innych przywilejach na rzecz cz┼éonk├│w dzia┼éaj─ůcych, ustanowionych przez Zarz─ůd GSF.

 

┬ž14

1. Cz┼éonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarz─ůdu osobom szczeg├│lnie zas┼éu┼╝onym dla GSF lub, kt├│re po┼éo┼╝y┼éy wybitne zas┼éugi na polu tw├│rczo┼Ťci i upowszechniania fantastyki. Cz┼éonkiem honorowym mo┼╝e zosta─ç mianowany obcokrajowiec.

 

2. Cz┼éonkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarz─ůdu.

 

3. Cz┼éonek honorowy posiada wszystkie uprawnienia cz┼éonka dzia┼éaj─ůcego, a ponadto zwolniony jest od ┼Ťwiadcze┼ä cz┼éonkowskich.

 

┬ž15

1. Cz┼éonek GSF naruszaj─ůcy obowi─ůzki okre┼Ťlone w Statucie i w regulaminach wewn─Ötrznych mo┼╝e by─ç ukarany przez Zarz─ůd jedn─ů z nast─Öpuj─ůcych kar:

1) upomnieniem;

2) nagan─ů z ostrze┼╝eniem;

3) cz─Ö┼Ťciowym ograniczeniem w uprawnieniach cz┼éonkowskich na okres do 1 roku;

4) zawieszeniem w prawach członka do 1 roku;

5) dyscyplinarnym pozbawieniem członkostwa.

 

2. Ponowne przyj─Öcie osoby, kt├│ra zosta┼éa skre┼Ťlona z listy cz┼éonk├│w GSF, mo┼╝e nast─ůpi─ç po up┼éywie co najmniej jednego roku od daty ostatecznej decyzji o wykluczeniu, o ile Zarz─ůd GSF nie postanowi inaczej.

 

3. Cz┼éonkowi ukaranemu jedn─ů z powy┼╝szych kar przys┼éuguje prawo do odwo┼éania si─Ö do Komisji Rewizyjnej.

 

┬ž16

1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) rezygnacji z┼éo┼╝onej na pi┼Ťmie Zarz─ůdowi GSF;

2) dyscyplinarnego pozbawienia cz┼éonkostwa przez Zarz─ůd;

3) ┼Ťmierci.

┬ž17

1. Cz┼éonkostwo mo┼╝e zosta─ç zawieszone na jednolity okres do 6 miesi─Öcy na pisemny wniosek cz┼éonka, z┼éo┼╝ony Zarz─ůdowi GSF.

 

2. Cz┼éonek sk┼éadaj─ůcy wniosek o zawieszenie cz┼éonkostwa musi by─ç bie┼╝─ůco rozliczony ze sk┼éadek i ze wszystkimi Sekcjami GSF.

 

3. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku, członek ma prawo odwołać się do Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE GSF ALKOR

┬ž18

1. W┼éadzami GSF s─ů:

1) Walne Zebranie;

2) Zarz─ůd;

3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata.

 

┬ž 19

1. Walne Zebranie jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů GSF. W walnym zebraniu uczestnicz─ů wszyscy pe┼énoprawni cz┼éonkowie GSF (za wyj─ůtkiem cz┼éonk├│w zwyczajnych), cz┼éonkowie honorowi oraz z g┼éosem doradczym zaproszeni go┼Ťcie.

 

2. Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 

3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa si─Ö, co dwa lata. Zwo┼éuje je Zarz─ůd, o terminie, miejscu i porz─ůdku obrad powiadamiaj─ůc cz┼éonk├│w, co najmniej na 21 dni przed terminem.

 

4. Na wniosek Zarz─ůdu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 cz┼éonk├│w GSF, mo┼╝e by─ç zwo┼éane nadzwyczajne Walne Zebranie. Rozpatruje ono wy┼é─ůcznie sprawy, dla kt├│rych zosta┼éo zwo┼éane.

 

5. O terminie, miejscu i porz─ůdku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powiadamia Zarz─ůd, co najmniej na 21 dni przed terminem.

 

┬ž 20

Do kompetencji Walnego Zebrania nale┼╝y:

1) uchwalanie zmian w statucie;

2) ustalenie programu i kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci merytorycznej;

3) ustalenie polityki finansowej stowarzyszenia;

4) wyb├│r prezesa, I wiceprezesa i II wiceprezesa, zwanych dalej Prezydium Zarz─ůdu GSF;

5) wybór członków Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda┼ä z dzia┼éalno┼Ťci Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej;

7) udzielenie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi;

8) nadawanie i pozbawianie godno┼Ťci cz┼éonka honorowego GSF ALKOR;

9) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu;

10) podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu GSF;

11) zatwierdzanie uchwa┼é w sprawie przynale┼╝no┼Ťci do organizacji krajowych i mi─Ödzynarodowych o podobnym profilu dzia┼éania;

12) zatwierdzanie uchwa┼é w sprawie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich i wpisowego.

 

┬ž 21

1. Walne Zebranie jest w┼éadne do podejmowania uchwa┼é w pierwszym terminie przy obecno┼Ťci ponad po┼éowy liczby cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania; w razie nieosi─ůgni─Öcia wymaganej liczby cz┼éonk├│w, Zarz─ůd GSF natychmiast wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, w terminie do trzech tygodni.

 

2. Walne Zebranie podejmuje uchwa┼éy zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w.

 

3. Uchwa┼éy Walnego Zebrania zapadaj─ů w g┼éosowaniu jawnym. Na ┼╝yczenie co najmniej 1/3 obecnych na Walnym Zebraniu cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania, przewodnicz─ůcy obrad zarz─ůdza g┼éosowanie tajne.

 

4. W Walnym Zebraniu z prawem g┼éosu mog─ů (na w┼éasny wniosek przed┼éo┼╝ony pisemnie Zarz─ůdowi najp├│┼║niej na tydzie┼ä przed Walnym Zebraniem) uczestniczy─ç cz┼éonkowie honorowi.

 

5. W Walnym Zebraniu z g┼éosem doradczym uczestnicz─ů zaproszeni go┼Ťcie, kandydaci na cz┼éonk├│w oraz cz┼éonkowie zwyczajni.

┬ž 22

1. Zarz─ůd GSF ALKOR sk┼éada si─Ö z nie mniej ni┼╝ trzech os├│b, a nie wi─Öcej ni┼╝ pi─Öciu. W sk┼éad Zarz─ůdu wchodzi Prezydium Zarz─ůdu GSF, a tak┼╝e Sekretarz i Skarbnik.

 

2. Skarbnik i sekretarz s─ů powo┼éywani i odwo┼éywani przez Prezydium Zarz─ůdu GSF. Dopuszcza si─Ö ┼é─ůczenie funkcji wiceprezesa i skarbnika lub wiceprezesa i sekretarza. Nie dopuszcza si─Ö ┼é─ůczenia funkcji Sekretarza i Skarbnika.

 

4. Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y tworzenie warunk├│w rozwoju i prawid┼éowego funkcjonowania GSF, a w szczeg├│lno┼Ťci:

1) reprezentowanie GSF na zewn─ůtrz i dzia┼éanie w jego imieniu;

2) kierowanie dzia┼éalno┼Ťci─ů stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i Walnego Zebrania;

3) zwoływanie Walnych Zebrań;

4) powo┼éanie oraz rozwi─ůzywanie grup i komisji problemowych (sta┼éych i czasowych) oraz koordynowanie ich dzia┼éalno┼Ťci;

5) zatwierdzanie regulamin├│w dzia┼éalno┼Ťci grup i komisji problemowych oraz innych regulamin├│w wewn─Ötrznych;

6) podejmowanie uchwa┼é o przyst─ůpieniu do organizacji krajowych i mi─Ödzynarodowych o podobnym profilu dzia┼éania;

7) podejmowanie uchwa┼é w sprawie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich i wpisowego;

8) przyjmowanie kandydat├│w na cz┼éonk├│w, nadawanie i pozbawianie cz┼éonkostwa zwyczajnego, rzeczywistego oraz dzia┼éaj─ůcego na podstawie Statutu GSF oraz prowadzenie ewidencji cz┼éonk├│w;

10) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;

11) zarz─ůdzanie maj─ůtkiem i funduszami GSF.

 

5. Prezes GSF wyznacza zakres obowi─ůzk├│w wiceprezes├│w. Wszyscy cz┼éonkowie Zarz─ůdu GSF dzia┼éaj─ů pod jego kierownictwem.

 

┬ž 23

1. Uchwa┼éy Zarz─ůdu zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w Zarz─ůdu, w tym prezesa lub dw├│ch wiceprezes├│w. W razie r├│wnej ilo┼Ťci g┼éos├│w rozstrzyga g┼éos przewodnicz─ůcego.

 

2. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éuje w miar─Ö potrzeb, nie rzadziej jednak, ni┼╝ raz na trzy miesi─ůce.

 

┬ž 24

1. Komisja Rewizyjna GSF sk┼éada si─Ö z 3 do 4 os├│b, w tym przewodnicz─ůcego i cz┼éonk├│w.

 

2. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje dzia┼éalno┼Ť─ç merytoryczn─ů i finansow─ů GSF.

 

3. Komisja Rewizyjna powołuje mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli.

 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:

1) sprawdzanie zgodno┼Ťci uchwa┼é Zarz─ůdu z obowi─ůzuj─ůcym prawem, Statutem GSF, uchwa┼éami Walnego Zebrania i wewn─Ötrznymi regulaminami stowarzyszenia;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci GSF;

3) wyst─Öpowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami i zapytaniami do Zarz─ůdu;

4) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw cz┼éonk├│w GSF dotycz─ůcych nieprzestrzegania Statutu, regulamin├│w i uchwa┼é Zarz─ůdu;

5) sk┼éadanie na Walnym Zebraniu sprawozda┼ä z ca┼éokszta┼étu swej dzia┼éalno┼Ťci;

6) wst─Öpowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi. W przypadku wniosku o nie udzielenie absolutorium, Komisja Rewizyjna przedstawia swoj─ů propozycj─Ö rozwi─ůzania sytuacji.

 

5. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej maj─ů prawo uczestniczy─ç w posiedzeniach Zarz─ůdu z g┼éosem doradczym.

 

6. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci ponad po┼éowy cz┼éonk├│w. W razie r├│wnej ilo┼Ťci g┼éos├│w rozstrzyga g┼éos przewodnicz─ůcego zebrania.

 

7. Cz┼éonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů by─ç jednocze┼Ťnie cz┼éonkami Zarz─ůdu GSF, ani pozostawa─ç z nimi w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu, w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci s┼éu┼╝bowej.

 

┬ž 25

1. Wybory Prezydium Zarz─ůdu GSF oraz Komisji Rewizyjnej odbywaj─ů si─Ö na nast─Öpuj─ůcych zasadach:

1) liczba kandydat├│w nie jest ograniczona;

2) g┼éosy oddawane s─ů na poszczeg├│lnych kandydat├│w;

3) głosowanie jest tajne.

 

2. W razie rezygnacji Prezesa lub dw├│ch wiceprezes├│w GSF, Zarz─ůd zwo┼éuje nadzwyczajne Walne Zebranie dla dokonania wybor├│w uzupe┼éniaj─ůcych. W przypadku rezygnacji jednego z wiceprezes├│w, Prezydium Zarz─ůdu GSF ma prawo mianowania nowego do ko┼äca kadencji.

 

3. W razie rezygnacji z funkcji w Komisji Rewizyjnej po┼éowy lub wi─Öcej jej cz┼éonk├│w, Zarz─ůd zwo┼éuje nadzwyczajne Walne Zebranie, celem dokonania wybor├│w uzupe┼éniaj─ůcych. Przy rezygnacji 1 osoby, Komisja ma prawo kooptacji.

 

ROZDZIAŁ V

MAJ─äTEK I FUNDUSZE GSF ALKOR

┬ž 26

1. Na maj─ůtek GSF sk┼éadaj─ů si─Ö ruchomo┼Ťci i fundusze.

 

2. Na fundusze GSF sk┼éadaj─ů si─Ö:

1) wpisowe i składki członkowskie;

2) dotacje i darowizny;

3) dochody z dzia┼éalno┼Ťci statutowej stowarzyszenia;

4) dochody z prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie

przepisami.

 

3. Gospodarka maj─ůtkiem i funduszem GSF prowadzona jest na podstawie bud┼╝etu obejmuj─ůcego dochody i wydatki.

 

4. Rokiem bud┼╝etowym jest rok kalendarzowy.

 

┬ž 27

Dla wa┼╝no┼Ťci pism dotycz─ůcych spraw i obowi─ůzk├│w maj─ůtkowych GSF wymagane s─ů podpisy Prezesa oraz Skarbnika.

 

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

┬ž 28

Uchwa┼éy w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie GSF wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éos├│w, ka┼╝da zmiana w Statucie wymaga zgody w┼éadzy rejestracyjnej.

 

┬ž 29

1. Uchwa┼éa o rozwi─ůzaniu GSF podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éos├│w przy obecno┼Ťci co najmniej 2/3 cz┼éonk├│w uprawnionych do g┼éosowania.

 

2. Po przeg┼éosowaniu uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu GSF, Walne Zebranie powo┼éuje Komisj─Ö Likwidacyjn─ů.

 

3. Uchwala Walnego Zebrania o przeznaczeniu maj─ůtku GSF podlega zatwierdzeniu

przez władze rejestracyjne.