Rodzina dodatków Memoir’a 44 rośnie w oczach. W chwili pisania tej recenzji liczyła już 2 dodatki duże, 2 terenowe, 3 armijne, mapę dwustronną, 2 księgi scenariuszy, 3 dodatki scenariuszowe, rozszerzenie na grę ośmiosobową, zestaw nietypowych map… co łącznie z podstawką daje łącznie 16 pudełek. Ich jakość i poziom wnoszonych modyfikacji jest bardzo różna. To oczywiście…