Zwiększająca się rola mediów i nowych technologii w codziennym życiu coraz częściej staje się tematem dyskusji. To, co jeszcze całkiem niedawno było poruszane jedynie w powieściach science-fiction, obecnie zupełnie poważnie jest analizowane przez socjologów i psychologów jako dziejące się „tu i teraz”. Naturalnie za przykład może posłużyć młode pokolenie przykute do swoich coraz bardziej wybajerzonych…